Условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. www.ekom.bg (www.ekom-bg.com) е интернет сайт – електронен каталог на фирма ЕКОМ ЕООД . Този интернет сайт има за цел да представи продуктите и услугите, които фирмата предлага на пазара.

2. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

3. ЕКОМ ЕООД си запазва правото да извършва промени в условията за ползване без предварително известие.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ekom.bg  

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което закупува продукти или желае да ползва услугите на „EKOM” EООД.

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни.

„EKOM” EООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103609819, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

ЕКОМ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни за кореспонденция: гр. Варна бул.Владислав Варненчик 256  пощ.код 9009,  или на посочените  Контакти на нашия уебсайт.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате на следните координати за връзка: имейл: ekomltd@gmail.com тел. + 359 52 599160

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме.

2.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „EKOM” EООД и клиента, чрез свободно изразено съгласие от страна на клиента:

• име и фамилия, адрес за доставка, телефон, мобилен (GSM) телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• данни за издаване на фактура за съответен/съответни продукт/и и/или услига/и.

2.2. Лицето/клиентът има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като направи това чрез свързване на тел. 052/599-160 или чрез нашата електронна поща:  ekomltd@gmail

2.3. „EKOM” EООД не предоставя продукти и/или услуги, и не събира лични данни на лица под 14 години без родителско съгласие.

2.4. „EKOM” EООД не събира лични данни свързани с информация за  номера на лични карти, информация за домакинството, семейно положение, демографска информация, расова и културна принадлежност, сексуална ориентация, политически възгледи, генетични данни, членства в организации, биометрични данни, данни за здравословно състояние, данни за текущо географско местоположение на лица по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „EKOM” EООД.

2.5. „EKOM” EООД не събира данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;

2.6. „EKOM” EООД актуализира данните на лицата/клиентите само и единствено чрез тяхно изрично съгласие.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „EKOM” EООД – обработват личните Ви данни от името на „EKOM” EООД

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчани стоки по договори за закупуването на тези стоки от разстояние.

4. Право на изтриване.

4.1. Лицата по договорните задължения по продажбата на продукти и/или ползването на услуги на „EKOM” EООД имат право да изискват личните данни да бъдат изтрити/заличени от страницата на www.ekom.bg при следните условия:

• изтичане един месец след предоставяне на продукта и/или услугите, с което се постига минималния срок, абсолютно необходим за постигане на целите на обработването им по получаването и евентуално връщане на продукта/ите и/или услугите;

• или изтичане на договорните задължения между страните обвързани по чл.55 ал.1 от ЗЗП.

4.2. www.ekom.bg си запазва правото на съхранение на доброволно предоставени лични данни при възникване на съдебни спорове или рекламации.

4.3. Правото на изтриване се заявява на електронна поща: ekomltd@gmail.com 

5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни e 2 години от датата на предоставяне.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1. Регистрацията не е задължително условие за да поръчате продукти от сайта. В случай, че направите поръчка ЕКОМ ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея. Ако не сте сигурни, че търсената от Вас част е тази, която виждате в каталога, моля обърнете се към нас (виж контакти) за да предоставите продуктовия номер, модела, марката и серийният номер на уреда.

2. Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на потребителите. ЕКОМ ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се уточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.Цената на продуктите, които ще бъдат доставени след определен период се договаря в момента на заявката.

3. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка и плащането.

4. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, доставка и др.подробности). Потребителят задължително посочва телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

5. Поръчването на стоката става през интернет сайта на няколко етапа.

а. Избирате от електронния каталог желания продукт и натискате бутона "още". След това попълвате количеството, което Ви е необходимо и натискате бутона "добавяне в количка". Така продуктът е добавен във Вашата кошница (количка).

б.При завършване на избора на продукти, избирате количката, където можете да я прегледате или коригирате.

в. Избирате бутона „НАПРЕД” и попълвате на формата за обратна връзка и и потвърждавате поръчката.

6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

7. Чрез натискане на бутона "Потвърждаване", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и ЕКОМ ЕООД , съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

8. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от СПИДИ АД или ЕКОНТ ЕКСПРЕС, наети от ЕКОМ ЕООД до съответния офис на куриерската компания или на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от условията на доставка.

4. ЕКОМ ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

5. Заплащането стойността на поръчката става чрез Пощенски Паричен Превод на куриера, като получавате фискален документ от него, като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски Парични Преводи, по смисъла на Закона за пощенските услуги. Важно е да съхранявате фискалния документ, тъй като той замества касовата бележка като доказателство за извършеното плащане и в случай на рекламация или замяна/връщане на продукт.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

4.Монтажът на закупените части да се извършва от правоспособен техник и е недопустимо да се използват същите за дефектация на уреда.

5.В случай,че не са спазени условията по предходната точка потребителят губи правото си на отказ

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на ЕКОМ ЕООД . Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение ЕКОМ ЕООД

3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. ЕКОМ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.ekom.bg(www.ekom-bg.com)

4. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. ЕКОМ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. ЕКОМ ЕООД се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

slogan